BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Pobierz plik


2. 15-lecie PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Artykuł opublikowany w Magazynie Lubskim: Pobierz artykuł


3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.)

Harmonogram wywozu dla m. Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko

Harmonogram wywozu dla m. Jasień - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu dla m. Jasień - zabudowa jednorodzinna

Harmonogram wywozu dla Gminy Jasień - rejon I

Harmonogram wywozu dla Gminy Jasień - rejon II

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - miasto Lubsko (wrzesień 2014)

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - gmina Lubsko (wrzesień 2014)

Harmonogram wywozu dla firm z terenu Gminy Lubsko, Brody, Tuplice, JasieńK O M U N I K A T

Informuje się, że od 02 września 2013 r. przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 20:00 i w soboty  od  7:00  do  16:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje  się,  że  od  dnia 09.08 br. tut. Spółka  dysponuje  nowymi  plastikowymi  pojemnikami  typu MGB o pojemności 120l w cenie 125 zł brutto. W celu  zakupienia  pojemnika  należy  zgłosić się  do tut. Spółki przy ul. Traugutta 3.

Zarząd Spółki


A P E L

Apeluje się do mieszkańców, żeby przy pojemnikach ogólnie dostępnych nie zostawiać starych mebli, telewizorów, czy innych sprzętów gospodarstwa domowego. Taka czynność nie jest zgodna z regulaminem. Odbiór takich odpadów odbędzie się we wrześniu br. /szczegółowy harmonogram powyżej/. Jednocześnie apeluje się, aby przed wrzuceniem do pojemników lub worków dobrze zgniatać butelki PET.

Zarząd Spółki


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że składowisko odpadów komunalnych w Lubsku z dniem 01 lipca 2013r. jest nieczynne  /przygotowywane  jest  do  rekultywacji/.  Odbierane odpady  transportowane są do sortowni lub na składowisko odpadów położone w Żarach przy ul. Żurawiej.

Nadmienia się, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w  miejscu  widocznym  dla  pracowników  i  operatora. Zawiązane  worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia od dnia 01 lipca br. odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku. Pojemniki należy wystawić w takim okresie, aby pracownicy mogli opróżnić je od godz. 7.00.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku w informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych mogą występować trudności w bieżącym utrzymaniu porządku na terenie Gminy Lubsko.
Odpady są m.in. nadal podrzucane do pojemników ogólnodostępnych lub do pojemników na selektywną zbiórkę, co powoduje ich nadmierne przepełnianie. Harmonogram ich odbioru nie uwzględnia dodatkowej ilości podrzucanych odpadów.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość za mogące wystąpić trudności i niedogodności przy wprowadzaniu nowego systemu.

Zarząd Spółki


Uchwała Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik


4. Wykaz lokalizacji zestawów pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów, tj. na plastik, makulaturę i szkło /punkty mobilne PSZOK/

  1. ul. 22-go Lipca /parking/
  2. ul. Chopina /wjazd od ul. E. Plater 34/
  3. ul. Reja /parking/
  4. ul. Krasińskiego
  5. ul. Krakowskie Przedmieście /parking/
  6. ul. Warszawska x Poznańska
  7. ul. E. Plater /za kasynem w podwórzu/
  8. ul. Przemysłowa x Klonowa
  9. ul. Gazowa


5. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- Samochód bezpyłowy DAF - szt.2
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog
- samochód dostawczy Ford
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik
- przyczepa skrzyniowa - szt.2


6. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.