BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Informuje się, że istnieje możliwość zlecenia usługi odbioru z terenu m. Lubska bezpośrednio z posesji poniżej wyszczególnionych odpadów wielkogabarytowych w zryczałtowanej kwocie:
- 10,00 zł za krzesła, fotele, itp. o łącznej objętości do 0,5 m3,
- 20,00 zł za wersalkę, itp. o objetości do 1,0 m3 ,
- 30,00 zł za narożnik, itp. o objętości do 1,5 m3.
Natomiast z terenu gm. Lubsko należy doliczyć 2,50 zł za każdy dodatkowy przejechany kilometr.
Jednocześnie należy wypełnić odpowiedni druk przekazania odpadu na PSZOK.
Usługę można zlecić w Biurze Obsługi Klienta przy ul.Traugutta 3 w Lubsku tel. 68 457-77-31.

Zarząd Spółki


1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Pobierz plik


2. 15-lecie PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Artykuł opublikowany w Magazynie Lubskim: Pobierz artykuł


3. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2015:

Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.)

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody

Harmonogram wywozu dla firm z terenu Gminy Lubsko, Brody, Tuplice, Jasień

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - miasto Lubsko - I półrocze

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - gmina Lubsko - I półrocze


Zasady prawidłowej segregacji odpadówK O M U N I K A T

Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 20:00 i w soboty  od  7:00  do  16:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje się, że Spółka  dysponuje nowymi plastikowymi pojemnikami typu MGB o pojemności 120l w cenie 125 zł brutto. W   celu   zakupienia   pojemnika   należy   zgłosić   się  do  tut.  Spółki  przy  ul. Traugutta 3 (tel. 68-457-77-30 lub 68-457-77-31).

Zarząd Spółki


A P E L

Apeluje się do mieszkańców, żeby przy pojemnikach ogólnie dostępnych nie zostawiać starych mebli, telewizorów, czy innych sprzętów gospodarstwa domowego. Taka czynność nie jest zgodna z regulaminem. Odbiór takich odpadów odbędzie się we wrześniu br. /szczegółowy harmonogram powyżej/. Jednocześnie apeluje się, aby przed wrzuceniem do pojemników lub worków dobrze zgniatać butelki PET.

Zarząd Spółki


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A


Uchwała Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik


4. Wykaz lokalizacji zestawów pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów, tj. na plastik, makulaturę i szkło /punkty mobilne PSZOK/

  1. ul. 22-go Lipca /parking/
  2. ul. Chopina /wjazd od ul. E. Plater 34/
  3. ul. Reja /parking/
  4. ul. Krakowskie Przedmieście /parking/
  5. ul. Warszawska x Poznańska
  6. ul. Przemysłowa x Klonowa
  7. ul. Gazowa


5. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- Samochód bezpyłowy DAF - szt.2
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog
- samochód dostawczy Ford
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik
- przyczepa skrzyniowa - szt.2


6. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.